Cenník

Psychologické centrum nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Všetky služby sa hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.

Psychologická konzultácia (50 min.) 25,- €

Psychoterapia
– Individuálna (50 min.) 25,-€
– Párová (70 min./90 min.) 40,-€ / 50,-€
– Skupinová (90 min.) 10,-€ (osoba)

Klinicko-psychologické vyšetrenie  60,-€

Tréning kognitívnych funkcií (40 min.) 20,-€

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
– na výkon práce v SBS 60,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 80,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 60,-€

 

Cenník platný od 1.1.2020