Cenník

Psychologické centrum nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Všetky služby sa hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.

Psychoterapia
– Individuálna (50 min.) 35,-€
– Párová (70 min./90 min.) 45,-€ / 55,-€
– Skupinová (90 min.) 10,-€ (osoba)

Klinicko-psychologické vyšetrenie  90,-€

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
– na výkon práce v SBS 60,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 90,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 70,-€

 

Cenník platný od 1.1. 2024