Cenník

Psychologické centrum nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Všetky služby sa hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.

Psychologická konzultácia (50 min.) 20,- €

Terapeutické sedenia
– Individuálne (50 min.) 20,-€
– Párové (90 min.) 40,-€
– Skupinové (90 min.) 10,-€ (osoba)

Klinicko-psychologické vyšetrenie (60 min.) 30,-€
(dlžka vyšetrenia závisí od jeho zamerania )

Tréning kognitívnych funkcií (40 min.) 15,-€

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
– na výkon práce v SBS 55,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 80,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 60,-€

 

Cenník platný od 1.4.2017