Služby

terapia- www.psychologsered.sk

Terapia

Klinicko-psychologické vyšetrenia pre zdravotné a iné účely
Psychoterapia – individuálna, párová a skupinová

 

sbs- psychologsered.sk

SBS

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti:

-držiteľov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
-pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami
-pre pracovníkov SBS

Psychologické konzultácie a psychoterapie pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov.