Služby

terapia- www.psychologsered.sk

Terapia

Psychologické konzultácie
Klinicko-psychologické vyšetrenia pre zdravotné a iné účely
Terapeutické sedenia – individuálne, párové a skupinové terapie
Tréning kognitívnych funkcií (pamäť, pozornosť, myslenie, orientácia)

 

sbs- psychologsered.sk

SBS

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti:

-držiteľov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
-pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami
-pre pracovníkov SBS

Psychologické služby pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov.